Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


Pachet educational


 

Anunt important!

A inceput selectia cursantilor absolventi pentru acordarea subventiei in vederea participarii la un pachet educational  in Franta. Aceasta serie de 50 de profesori absolventi ai cursurilor urmate in cadrul proiectului va participa la implementarea pachetului educational in luna octombrie 2013.

 

General

Pachetul educaţional oferit ca subvenţie pentru profesorii de limba franceză selecţionaţi dintre absolvenţii cursurilor urmate în cadrul proiectului, ce se va desfăşura în Franta, vizează transferul de competenţă şi perfecţionarea nivelului de competenţe atins în domeniul utilizării tehnologiilor informatice şi a instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice, pe baza cerinţelor Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Etape

Activitatea de implementare a pachetului educaţional se va desfăşura pe baza unei proceduri de selecţie riguroase şi transparente care să asigure accesul participanţilor care au postat pe portalul proiectului teste de evaluare a competenţelor conform standardelor Europass. Aceasta se va desfăşura după cum urmează :

 • Elaborarea de către echipa de management si de impementare a proiectului a criteriilor de selecţie.
 • Selecţia participanţilor va fi făcută în două etape. In etapa I-a fiecare absolvent al cursurilor urmate în cadrul proiectului va fi evaluat pe baza testelor de evaluare a competenţelor conform standardelor Europass postate pe portalul proiectului, iar cei evaluati cu teste cu calificative (note) foarte bune vor primi pe adresa de mail anunţul şi condiţiile de participare la programul educaţional.
 • Etapa a II-a : Aplicarea de către cursanţii absolvenţi ai cursurilor de formare urmate în cadrul proiectului, selecţionaţi în prima etapă pentru participarea la acordarea subvenţiei cuprinzând pachetul educaţional.  Completarea următoarelor documente : formularul de aplicare, CV în format Europass, copie CI, copii diplome/certificate (copiile vor fi certificate *Conform cu originalul*, scanate şi trimise pe adresa de mail a managerului proiectului. Profesorii  selectaţi vor trimite dosarul original.
 • Evaluarea documentelor aplicate şi stabilirea participanţilor care vor beneficia de pachetul educaţional, în două serii: prima serie de 50 profesori- participarea în luna aprilie 2013, iar a doua serie de 50 profesori- participarea în luna octombrie 2013. În comisia de evaluare va face parte managerul de proiect şi inspectorul general pentru limba franceză din Ministerul Educaţiei. Pentru fiecare serie va fi selecţionată şi o rezervă de 20 %.
 • Publicarea listei cu participanţii selectaţi pentru a beneficia de pachetul educaţional pe  portalul proiectului.
 • Incheierea cu participanţii selecţionaţi a contractului-angajament de participare la pachetul educaţional
 • Desfăşurarea activităţilor cuprinse în pachetul educaţional cu prima serie de 50 profesori selecţionaţi. Toate cheltuielile ocazionate de desfăşurarea pachetului educaţional vor fi suportate de participanţi din sumele oferite ca subvenţie.
 • Desfăşurarea activităţilor cuprinse în pachetul educaţional oferit cu a doua serie de 50 profesori selecţionaţi. Toate cheltuielile ocazionate de desfăşurarea pachetului educaţional vor fi suportate de participanţi din sumele oferite ca subvenţie.

 

Termene

·         Seria I   

- Etapa 1 –  15 martie 2013

- Etapa 2 – 25 martie 2013

·         Seria II

- Etapa 1 – 1-4 octombrie 2013

- Etapa 2 –  7-9 octombrie 2013

 

Criterii de selectie

Nr. Crt.

Criterii

Punctaj realizat

1

Să fi absolvit, cu rezultate excelente la evaluare, cursurile TIC şi ştiinţific din cadrul proiectului;

30

2

Să-şi exprime în scris disponibilitatea de a participa in cadrul acestui program;

10

3

Recomandare de la formatorul ştiinţific, susţinută de testele elaborate în cadrul cursului;

5

4

Să aibă un nivel superior de cunoaştere a limbii franceze (competenţă lingvistică certificată)- cerinţa nivel, minim C1;

15

5

Recomandare de la formatorul TIC (abilitati dobandite in timpul cursului TIC);

5

6

Să aibă abilităţi extinse dovedite în lucrul cu PC (Word, Excel, Power Point, Internet). Se va susţine obligatoriu probă de lucru online

15

7

Să depună CV în format Europass, declaraţia de disponibilitate, copie CI/BI

5

8

Să aibă abilităţi extinse în domeniul evaluării (cursuri, certificări CECRL). Se depun copii după acestea;

15

 

TOTAL PUNCTAJ

100


Activitate site

 • Compteur du site:2,223,804
 • Visiteur Unique:66,554

Forme active contiennent:

 • 746 sujets
 • 94737 commentaires

8519 invitations ont été envoyées aux courses

Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6