Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


Beneficiarul proiectului


BeneficiarMinisterul Invatamantului
 
     Beneficiarul, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţământ în ansamblul sau, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ. Beneficiarul are funcţii de strategie, prin elaborarea strategiei pentru derularea şi implementarea proiectelor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, de reglementare şi sinteză, prin elaborarea de norme şi metodologii pentru realizarea obiectivelor proiectelor implementate şi prin urmarirea aplicarii instrucţiunilor necesare implementarii proiectelor, de administrare si gestionare a bugetelor alocate proiectelor implementate, de reprezentare şi de management. Beneficiarul realizează implementarea unor proiecte educaţionale la nivel national, finantate atât din bugetul naţional de stat cât şi din împrumuturi BIRD, BDCE şi din fonduri comunitare – Phare sau FSE. 
     Proiecte relevante implementate de Solicitant: Instrumente digitale de ameliorarea calității evaluarii in învatamantul preuniversitar, Oferte educaționale inclusiv extracurriculare si extraşcolare pentru formarea stilului de viață sanatos şi a cetațeniei active pentru copii din comunitați dezavantajate, cu precadere rurale în învațamântul preuniversitar din România, Formarea de consilieri şi asistenți suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învațamantului preuniversitar, Metode inovative in formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor, Dezvoltarea resurselor umane în educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile româneşti prin dezvoltarea şi susţinerea de programe care să sprijine noi profesii în educaţie, în contextul procesului de reconversie a profesorilor şi atingerea masei critice de stabilizare a acestora în scoli, precum şi orientarea lor catre domenii cerute de piaţa muncii, Instruirea în societatea cunoasterii, Toti la gradiniţă, toţi în clasă I! – Programe integrate pentru creşterea accesului la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor din comunităţile defavorizate, cu precadere rromi, în 2008-2009, Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar, Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate.

Activitate site

  • Pagini accesate : 2,016,800
  • Vizitatori unici : 66,567

Forumurile active contin:

  • 673 subiecte
  • 80370 comentarii

Au fost trimise 8519 invitatii la cursuri.Project Sustainability
Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6