Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


Contextul proiectului


Schimbările de fond produse în sistemul de învăţământ s-au conturat pe trei direcţii majore: dotarea şcolilor,pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea resurselor necesare desfăşurării procesului educativ.

Conjugarea cu alte direcţii prioritare, precum asigurarea calităţii în educaţie, a condus la necesitatea unei fundamentări teoretice, psihologice şi pedagogice, în scopul formării de competenţe transferabile, cu o regândire a strategiilor de predare-învăţare şi de evaluare a sistemului de învăţământ.

Conform obiectivului general al POSDRU, proiectul contribuie la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii capitalului uman din educaţie, oferind profesorilor de limba franceză un program de formare profesională centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene şi utilizarea instrumentelor TIC moderne în predare şi evaluare.

Proiectul furnizează un program de perfecţionare de calitate, pentru îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a formatorilor din educaţie.


Activitate site

  • Pagini accesate : 2,016,800
  • Vizitatori unici : 66,567

Forumurile active contin:

  • 673 subiecte
  • 80370 comentarii

Au fost trimise 8519 invitatii la cursuri.Project Sustainability
Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6