Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


Despre proiect


despre proiect
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - Inveşteste în oameni! Titlul proiectului: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficienta a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice ...
contextul proiectului
Schimbările de fond produse în sistemul de învăţământ s-au conturat pe trei directii majore: dotarea şcolilor, pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea resurselor necesare desfăşurării procesului educativ. Conjugarea cu alte direcţii prioritare, precum asigurarea calităţii în educaţie, a condus la necesitatea unei fundamentări teoretice, psihologice şi pedagogice, în scopul formării ...
grupul ţintă
Grupul ţintă principal al proiectului e format din 4500 de cadre didactice care predau limba franceză. Din punct de vedere al structurii, 75% sunt femei. Cele 4500 de cadre didactice vor fi selectate din 4000 unitǎţi de învǎţǎmânt din toate regiunile de dezvoltare ale ţǎrii: 2400 din ...
obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este îmbunatăţirea calităţii capitalului uman din educaţie prin dezvoltarea competenţelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în scopul utilizarii instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice ...

Activitate site

  • Pagini accesate : 2,029,512
  • Vizitatori unici : 66,683

Forumurile active contin:

  • 673 subiecte
  • 80370 comentarii

Au fost trimise 8519 invitatii la cursuri.Project Sustainability
Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6