Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


Detalii despre proiect


Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Investeşte în oameni!
Titlul proiectului: Formarea continuǎ a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientǎ a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice.

Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesionalǎ în sprijinul creşterii economice şi dezvoltǎrii societǎţii bazate pe cunoaştere”.

Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalǎ”.

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62771

 

Se desfăşoară timp de 30 luni, la nivel naţional, în 100 centre de formare din mediul urban şi rural, în toate judeţele ţării, inclusiv municipiul Bucureşti.

 

Beneficiar:Ministerului Educaţiei  Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului

Partener:SIVECO România S.A.

Se desfăşoară timp de 30 luni, la nivel naţional, în 100 centre de formare din mediul urban şi rural, în toate judeţele ţării, inclusiv municipiul Bucureşti.

Se adresează cadrelor didactice care predau limba franceza în învăţământul preuniversitar şi promovează ideea inovaţiei în predarea limbilor străine, prin introducerea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) la clasă şi a metodelor pedagogice moderne de predare şi evaluare a cunoştinţelor.

Susţine obiectivele „Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă” din domeniul educaţiei, prin actualizarea curriculum-ului de predare a limbii franceze , introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, precum şi promovarea inovaţiei în predare şi în învăţare.


Activitate site

  • Pagini accesate : 2,016,800
  • Vizitatori unici : 66,567

Forumurile active contin:

  • 673 subiecte
  • 80370 comentarii

Au fost trimise 8519 invitatii la cursuri.Project Sustainability
Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6