Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


Etape


 

Activitatea de implementare a pachetului educaţional se va desfăşura pe baza unei proceduri de selecţie riguroase şi transparente care să asigure accesul participanţilor care au postat pe portalul proiectului teste de evaluare a competenţelor conform standardelor Europass. Aceasta se va desfăşura după cum urmează :

 • Elaborarea de către echipa de management si de impementare a proiectului a criteriilor de selecţie.
 • Selecţia participanţilor va fi făcută în două etape. In etapa I-a fiecare absolvent al cursurilor urmate în cadrul proiectului va fi evaluat pe baza testelor de evaluare a competenţelor conform standardelor Europass postate pe portalul proiectului, iar cei evaluati cu teste cu calificative (note) foarte bune vor primi pe adresa de mail anunţul şi condiţiile de participare la programul educaţional.
 • Etapa a II-a : Aplicarea de către cursanţii absolvenţi ai cursurilor de formare urmate în cadrul proiectului, selecţionaţi în prima etapă pentru participarea la acordarea subvenţiei cuprinzând pachetul educaţional.  Completarea următoarelor documente : formularul de aplicare, CV în format Europass, copie CI, copii diplome/certificate (copiile vor fi certificate *Conform cu originalul*, scanate şi trimise pe adresa de mail a managerului proiectului. Profesorii  selectaţi vor trimite dosarul original.
 • Evaluarea documentelor aplicate şi stabilirea participanţilor care vor beneficia de pachetul educaţional, în două serii: prima serie de 50 profesori- participarea în luna aprilie 2013, iar a doua serie de 50 profesori- participarea în luna octombrie 2013. În comisia de evaluare va face parte managerul de proiect şi inspectorul general pentru limba franceză din Ministerul Educaţiei. Pentru fiecare serie va fi selecţionată şi o rezervă de 20 %.
 • Publicarea listei cu participanţii selectaţi pentru a beneficia de pachetul educaţional pe  portalul proiectului.
 • Incheierea cu participanţii selecţionaţi a contractului-angajament de participare la pachetul educaţional
 • Desfăşurarea activităţilor cuprinse în pachetul educaţional cu prima serie de 50 profesori selecţionaţi. Toate cheltuielile ocazionate de desfăşurarea pachetului educaţional vor fi suportate de participanţi din sumele oferite ca subvenţie.
 • Desfăşurarea activităţilor cuprinse în pachetul educaţional oferit cu a doua serie de 50 profesori selecţionaţi. Toate cheltuielile ocazionate de desfăşurarea pachetului educaţional vor fi suportate de participanţi din sumele oferite ca subvenţie.

Activitate site

 • Pagini accesate : 2,016,799
 • Vizitatori unici : 66,554

Forumurile active contin:

 • 673 subiecte
 • 80370 comentarii

Au fost trimise 8519 invitatii la cursuri.Project Sustainability
Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6