Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


General


Informatii Generale

Cursul specific limba franceză se înscrie în contextul general prevăzut în planul de acţiune al Comisiei Europene privind multilingvismul, care a stabilit o viziune pentru politicile lingvistice care depăşeşte predarea limbilor străine şi include toate limbile vorbite în Europa

La nivel naţional, planul de acţiune a fost considerat drept cadru pentru acţiune. Tendinţa de reformare a sistemelor educaţionale pentru a respecta principiul limba maternă plus alte două limbi străine, enunţat la Barcelona, era deja evidentă în mai multe state membre. Principalul impact al planului de acţiune la nivel naţional a fost acela de a orienta şi sprijini politicile naţionale pentru a acţiona în domeniile strategice.

În acest context, la nivel naţional, reformele s-au concentrat, în principal, asupra următoarelor domenii:

  • revizuirea întregului  sistem educaţional din perspectiva învăţării continue a limbilor străine;
  • creşterea ofertei de limbi străine la nivelul învăţămantului secundar;
  • creşterea investiţiilor în formarea profesorilor de limbi străine;
  • revizuirea programei, a examenelor şi a certificatelor pentru a le alinia cu Cadrul European comun de referinţă pentru limbi;

·         folosirea programelor europene şi a instrumentelor dezvoltate de Comisie şi de Consiliul Europei în vederea revizuirii sistemelor educaţionale naţionale, dezvoltarea de materiale şi teste de limbă adecvate, promovarea formării profesionale a profesorilor de limbi străine şi cooperarea la nivel european în şcoli.


Activitate site

  • Pagini accesate : 2,016,799
  • Vizitatori unici : 66,554

Forumurile active contin:

  • 673 subiecte
  • 80370 comentarii

Au fost trimise 8519 invitatii la cursuri.Project Sustainability
Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6