Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


General


     Programul de formare „Iniţiere în Tehnologia Informaţiei” se înscrie în demersul de creştere a investiţiei în capitalul uman din educaţie în cadrul POSDRU, Domeniul major de intervenţie 1.3., răspunzând nevoilor de restructurare a formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar – profesori de Limba franceză.

 

     Scopul programului de formare îl constituie formarea competenţelor de utilizare a tehnologiei informatice, prin regândirea  strategiilor de predare- învăţare-evaluare.

     Obiectivele programului de formare sunt:

  • Utilizarea TIC în formarea personalului didactic;
  • Perfecţionarea cunoştinţelor cadrelor didactice în domeniul TIC prin instrumente moderne inovative de instruire;
  • Crearea unei reţele virtuale colaborative între membrii grupului ţintă;
  • Încurajarea utilizării TIC în predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice;
  • Realizarea unui continuum conceptual şi metodologic între formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice.

Activitate site

  • Compteur du site:2,223,804
  • Visiteur Unique:66,554

Forme active contiennent:

  • 746 sujets
  • 94737 commentaires

8519 invitations ont été envoyées aux courses

Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6