Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


Obiectivele proiectului


Obiectivul general al proiectului este îmbunatăţirea calităţii capitalului uman din educaţie prin dezvoltarea compeţentelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, în scopul utilizării instrumentelor digitale în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă, prin asimilarea de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de studii şi obţinerea de credite transferabile.

2. Dezvoltarea capacităţii de furnizare de programe de formare profesională continuă a solicitantului prin formarea de formatori care vor fi implicaţi direct in cadrul proiectului şi implementarea de instrumente TIC suport pentru formare.

3. Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţionarea cunoştinţelor cadrelor didactice în domeniul TIC prin instrumente moderne inovative de instruire.

4. Implementarea de instrumente pentru evaluarea standardizată a competenţelor lingvistice pe model EuroPass.

5. Crearea unei reţele virtuale colaborative între membrii grupului ţintă.

6. Promovarea inovaţiei în monitorizarea transparentă a pregătirii profesionale pentru asigurarea calităţii programului de formare a profesorilor, şi în încurajarea utilizării TIC în predarea şi evaluarea competenţelor lingvistice. Pe termen lung, proiectul va contribui la eficientizarea sistemului de predare şi evaluare a limbii franceze, prin formarea cadrelor didactice într-o serie de abordări şi stiluri de predare şi evaluare interactive, bazate pe instrumente software specializate, pentru a ajuta tinerii să devină cursanţi pe deplin autonomi şi să dobândească competenţe cheie de care vor avea nevoie.


Activitate site

  • Pagini accesate : 2,016,800
  • Vizitatori unici : 66,567

Forumurile active contin:

  • 673 subiecte
  • 80370 comentarii

Au fost trimise 8519 invitatii la cursuri.Project Sustainability
Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6