Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice
FR  RO

Folositi link-ul de mai jos pentru a accesa sectiunea formularelor online


Parteneri


BeneficiarMinisterul Invatamantului
beneficiar
Beneficiarul, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţământ în ansamblul sau, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ. Beneficiarul are funcţii de strategie, prin elaborarea strategiei pentru derularea şi implementarea proiectelor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, de reglementare şi sinteză, prin elaborarea de norme şi metodologii pentru realizarea obiectivelor proiectelor implementate şi prin urmarirea aplicarii instrucţiunilor necesare implementarii proiectelor, de administrare si gestionare a bugetelor alocate proiectelor implementate, de reprezentare şi de management. Beneficiarul realizează implementarea unor proiecte educaţionale la nivel national, finantate atât din bugetul naţional de stat cât şi din împrumuturi BIRD, BDCE şi din fonduri comunitare – Phare sau FSE. Proiecte relevante implementate de Solicitant: Instrumente digitale de ameliorarea calității evaluarii in învatamantul preuniversitar, Oferte educaționale inclusiv extracurriculare si extraşcolare pentru formarea stilului de viață sanatos şi a cetațeniei active pentru copii din comunitați dezavantajate, cu precadere rurale în învațamântul preuniversitar din România, Formarea de consilieri şi asistenți suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învațamantului preuniversitar, Metode inovative in formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor, Dezvoltarea resurselor umane în educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile româneşti prin dezvoltarea şi susţinerea de programe care să sprijine noi profesii în educaţie, în contextul procesului de reconversie a profesorilor şi atingerea masei critice de stabilizare a acestora în scoli, precum şi orientarea lor catre domenii cerute de piaţa muncii, Instruirea în societatea cunoasterii, Toti la gradiniţă, toţi în clasă I! – Programe integrate pentru creşterea accesului la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor din comunităţile defavorizate, cu precadere rromi, în 2008-2009, Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar, Accesul la educatie al grupurilor dezavantajate.
PartenerSIVECO Romania
partener
Înfiinţată în 1992, SIVECO România este liderul caselor româneşti de software şi unul din integratorii software de succes din Europa Centrală şi de Est. Compania asigură dezvoltarea şi exportul de soluţii IT şi de proiecte de consultanţă cu valoare adaugată ridicată către ţări din Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente. SIVECO România se implică activ şi în dezvoltarea de proiecte pe fonduri structurale, atât în calitate de aplicant, cât şi în calitate de partener în proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Între acţionarii SIVECO România se numără Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investiţii administrat de Enterprise Investors), SIVECO Netherlands B.V

Activitate site

  • Pagini accesate : 2,029,502
  • Vizitatori unici : 66,683

Forumurile active contin:

  • 673 subiecte
  • 80370 comentarii

Au fost trimise 8519 invitatii la cursuri.Project Sustainability
Acest portal nu este optimizat pentru Internet Explorer V6